Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žaltỹs
Straipsnelis:
Dažnai rytų bl. *źē̆l-/*źil- ‘želti’ šaknies vediniai yra spalvų būdvardžiai. Jais išreiškiamos spalvos ar jų atspalviai tarp savęs jungiasi, pereina vienas į kitą. Tai ryšku baltų žalčio pavadinime: lie. žaltỹs, žalktỹs, la. zal̂ktis, zaltis ‘žaltys’. Žalčio išvaizdoje galima įžvelgti daugelį spalvų. V. Mažiulis (IV 43) atstatymas bl. *źalja- ‘žalias’, jo reikšmę nusako kaip ‘turintis blizgančio žalsvumo (žalumo), gelsvumo (geltonumo), rusvumo (rudumo) ir pan. (> est. haljas ‘blizgantis, blizgančiai žalias’)’. Plg. žãlias.
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 386
Antraštė:
žaltys
Straipsnelis:
žr. virtis
Šaltinis:
Vaba 2001, 168

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas