Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bėras
Reikšmė:
tamsus, rudas
Straipsnelis:
Bendraslavų *bronъ (šalia *bělъ) reiškė arklio spalvą – ‘baltą, žilą’, dabartinėje rusų kalboje nevartojamas. E. Bernekeris (Slawisches etymologisches Wörterbuch, I, 1924, 87), E. Fraenkelis (LEW 39) s. r. бронь ‘baltas, keršas, širmas’ sieja su s. v. a. brūn; vok. braun ‘spindintis, rudas’; gr. φρυνη, φάρη ‘debesis’; pagal šaknį – su lie. bėras ‘tamsus, rudas’ (v. v. Bär, s. v. bero). J. Pokornas (IEW I, 136) žodžius бронь ir брунеть (*bhr-ono-, *bhr-eno) kildina iš ide. *bher-.
Šaltinis:
Суровцова 1976, 138
Antraštė:
bė́ras
Straipsnelis:
[Tarp nostratinių kalbų pavyzdžių su labialiniu *b žodžio pradžioje:] 12. 10. altajiet. *bor’a ‘rudas, pilkas’ (v. mong. bora ‘pilkas’, turkm. boz ‘rudas, pilkas’) ~ ide. *bher- ‘rudas’ (s. v. a. bero ‘lokys’, lie. bė́ras, Pokorny IEW, 136–137).
Šaltinis:
Иллич-Свитыч 1966 (1968), 346
Antraštė:
bė́ras
Straipsnelis:
Lie. bė́ras, la. bẽrs < ide. *bher-.
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas