Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
balžíena, balžíenas
Straipsnelis:
Lie. balžíena, balžíenas, la. bàlziêns ‘gządziel pluga; nasad sań’, pr. balsinis ‘pagalvė’, pobalso ‘t. p.’, giminiški s. sl. bolzina ‘pagalvė, medinis daiktas po galva padėti’, slov. blazína ‘pagalvė’, dar taip pat skr. ved. barhíš n. ‘demblis, užtiesalas altoriui’, upa-bárhaṇam ‘pagalvė’, av. barəziš ‘t. p.’, s. v. a. balko ‘rąstas, sienojas’ (germ. *balkan-). Pirminė reikšmė ‘medinis padėklas (podkładka)’.
Šaltinis:
SłPr I, 313–314
Antraštė:
balžíena, balžienas
Straipsnelis:
Pr. balsinis ‘pasėstas’ kildinamas iš ide. *bhelg’h- ‘tinti’, ‘tvinkti’ ir siejamas su lie. balžíenas, balžíena, la. bàlziêns, bàlzienis, balzuons, balzuonis. Taip pat plg. slov. blazína ‘pasėstas’, s.-kr. бла̀зина, r. бо́лозно, бо́лознa ‘žagrės rankena’, ‘stora lenta’, le. błozno, mak. блазина ir t. t.; go. balgs, s. isl. balgr, s. v. a. balg, ang. belly ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 187–188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas