Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sė́menys
Straipsnelis:
[Manoma, kad priešistoriniais laikais Rytų Europos nestepinės juostos žmonės buvo susiję su žemdirbyste ir kad šių žmonių kalbose žemdirbystės leksika turi reprezentuoti labai archaišką leksikos sluoksnį, siekiantį gilią senovę. Todėl ištyrėme baltų (pirmiausia lietuvių) ir slavų k. pagrindinių žemdirbystės terminų etimologiją, norėdami nustatyti, kiek šie terminai reprezentuoja bendrus ide. archaizmus, kiek baltų-slavų inovacijas ir kiek baltų ir slavų inovacijas atskirai. Jeigu atitinkamus žodžius galima traktuoti bendrabaltiškais ir bendraslaviškais (praslaviškais), tai dėl vietos stokos apsiribojame jų nurodymu, - jeigu ne, tai nurodome ir kitų baltų ir slavų k. žodžius. Ide. atitikmenys ir rekonstruotos prokalbės formos etimologijai paaiškinti nurodomos tik sunkesniais atvejais.] Lie. sė́kla (naujas vedinys iš sė́ti), sė́mensǁsė́menys masc. pl. ‘Saat’ (senas terminas); s. sl. sěmę; du pastarieji žodžiai reprezentuoja bendrą archaizmą (Trautmann 253–254). Ryšium su tuo verta pažymėti, kad žemdirbystės termino šaknis *g̑r̥Hno- ‘grūdas’ lie. ir la. kalbose įgavo antrinę, specialią reikšmę ‘žirnis’: lie. ži̇̀rnis, la. zir̃nis (Trautmann 372, Pokorny 391).
Šaltinis:
Gołąb 1982, 127
Antraštė:
sė́menys
Straipsnelis:
La. žodis sȩ̃nalas ‘ankštys, sėlenos’ gal remtis *sḗmnalas (plg. Schmidt J. Kritik der Sonantentheorie 120) ir būti susijęs su lie. sė́menys ‘sėja, pasėliai’.
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 251
Antraštė:
sė́menys
Reikšmė:
Flachssaat
Straipsnelis:
žr.: sė́ti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 303
Antraštė:
sėmenys
Straipsnelis:
Kai kurie Stango nurodyti baltų-slavų-germanų bendri žodžiai neretai yra pasiskolinti finų. Pvz.: lie. sėmenỹs ‘Samen’ – fi. siemen ‘Samen’ ...
Šaltinis:
Schmid 1975b, 326
Antraštė:
sė́menys
Straipsnelis:
Lie. sė́menys dgs., pr. semen, lo. sēmen, s. v. a. sāmo.
Šaltinis:
Rosinas 1998, 283
Antraštė:
sė́menys
Straipsnelis:
[Nagrinėjami bevardės giminės prūsų kalbos daiktavardžiai.] Pr. Semen ‘der Same’ (E 256) yra senas bev. gim. daikt., plg. lo. sēmen, s. sl. sěmę (taip pat ir vyr. gim. lie. sė́menys).
Šaltinis:
Petit 2000, 36
Antraštė:
sė́menys
Reikšmė:
seed
Straipsnelis:
Produktyvi nazalinė bl. kalbų priesaga *-mōn, gen. sg. *-mĕn- itin būdinga deverbatyvams ir denominatyvams. Kai kuriuose vediniuose ji greičiausiai žymi senas niekatrosios giminės formas su *-mn̥-, pavyzdžiui, daugiskaitinis lie. sė́menys ‘seed’, plg. pr. semen, la. sēmen, s. sl. sěmę.
Šaltinis:
Petit 2010, 176

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas