Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
véntaris
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] Lie. véntaris : r. вя́терь.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 342
Antraštė:
véntaris
Straipsnelis:
žr. vanta
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 395–397
Antraštė:
véntaris
Straipsnelis:
žr. venteris
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 352

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas