Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
levõnas
Straipsnelis:
Kalbininkus sudomino žodžiai, kurių atskiri garsai buvo pakeisti dėl kitų giminingų ar panašią reikšmę turinčių, šiaip artimų žodžių įtakos (liaudies etimologija, pvz.: […] levõnas ‘liautis’ (: liáutis)).
Šaltinis:
Paulauskienė, Zinkevičius 1977, 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas