Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiurštõkas
Straipsnelis:
šiurštõkas, šiurčtukas, šerštūkas "prijuostė, odinė prijuostė", žerstū̃kas, žerstukas "sijonas; naminės medžiagos sijonas", plg. Rytų Prūsijos vok. šorštuch, šerštuch, vok. Schuztuch "t. p." (Alm 127; FrnW 995). Vok. formos sudarytos iš dviejų žodžių: šoršt, šȩršt, Schurz "t. p." + Tuch "skepeta, skuduras" (Grimm XV 2070). Formos šiurštõkas ir šiurčtukas vartotos Mažojoje Lietuvoje, fiksuojamos jos raštų kalboje net nuo XVI a. (BB 1 Moz 3, 7; N 524; K 430; BzB 330; KŽ 2416; LKŽ XIV 967). Kelia abejotinų formų šerštūkas, žerstū̃kas, žerstukas geografija: jos pasitaiko rytų Lietuvoje, atskirose pietų bei pietvekarių Lietuvos vietose (LKŽ XIV 667; LKŽ K; LKA I 193; LEB 344). Galimas daiktas atėjo per lenkų kalbą, plg. le. szorstuch "t. p.". Dar žr. žiurštokas, šerdokas. La. skuõrtele, skuõtele "prijuostė, amatininko prijuostė" siejama su v. v. ž. schorteldōk "t. p." arba su v. v. ž. schōtvel (Sehwers 108; ME III 910. 911; Karulis II 220). [Grimm J., Grimm W., Deutsches Wörterbuch 1–33, München, 1984.]
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas