Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùsilas
Reikšmė:
gandras
Straipsnelis:
Lie. kalboje yra daug gandro pavadinimų. Yra pasiskolintas pavadinimas bùsilas: rytų Lietuvos žodis, nors siekia net iki Kauno, Kėdainių ir Panevėžio. Niedermannas spėja, kad tai skolinys iš lenkų kalbos, nes yra tarminis lenkų buseł, bet Karłowiczius šį žodį cituoja tik iš baltarusių paribio (Baltstogės pavieto), o baltarusių kalboje šis žodis yra visuotinai pažįstamas; tad, tikėtina, kad jis į Lietuvą atėjo iš baltarusių kalbos, kaip tai nurodo E. Fraenkelis LEW s. v.
Šaltinis:
Safarewicz 1958, 173

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas