Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
devynerì, devýnerios
Straipsnelis:
Lie. devynerì m., devýnerios f. : devynì m., devýnios f., darybą plg.: sl. *devęterъ ‘devyneri; sudarytas iš devynių vienodų dalių; devynių kartų’: slov. ret. devetér -ra -ro ‘devynkartis’, psn. ‘devyni’, s. le. dziewięciór ‘novem’, s.-kr. dȅveter pl. -ri -re -ra ‘novem’, bž. sl. ДЕВАТЕРЪ ‘t. p.’; bei piet. sl. *devętor- reikšmė kaip ir *devęterъ: s.-kr. dial. dȅvetori tik dgs. (iš pl. > pl. t.) ‘novem, novemus’. Visi slavų žodžiai padaryti iš *devę devęte : devętь su priesaga *-erъ : *-orъ.
Šaltinis:
SłPr III, 85–86

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas