Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gūžti
Reikšmė:
tupėti po sparnu
Straipsnelis:
žr. gužas
Šaltinis:
Клепикова 1961, 162
Antraštė:
gūžti
Reikšmė:
perėti
Straipsnelis:
žr. gužas
Šaltinis:
Safarewicz 1958, 173
Antraštė:
gū̃žti
Reikšmė:
beschützen
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Pasak Gamkrelidzės ir Ivanovo (Indo-European and the Indo-Europeans, Berlin, New York: de Gruyter, 1995, 83tt.), ide. prokalbėje nebuvo šaknų, turinčių du tos pačios serijos sprogstamuosius priebalsius, kas rodytų opoziciją *k : *, pvz., *gʰeu̯g̑ʰ- ‘heimlich tun, verbergen’ > s. i. gū́hati ‘verbirgt’, n. Av. guza- ‘verbergen’, s. persų gaudaya- ‘verheimlichen’, lie. gū̃žti ‘beschützen’, s. isl. gýgr ‘Unholdin, Riesen’. Tačiau šis principas yra neteisingas. Bet kokiu atveju, tai turėtų būti išplėsta šaknis *gʰeu̯-g̑ʰ- iš *gʰeu̯- / *gʰu- > *g̑ʰeu̯- / *g̑ʰu- ‘verschwinden, umkommen’ (plg. lie. žūvù, žū́ti ‘umkommen’, vid. air. gúass ‘Gefahr’, s. ang. gíetan ‘verletzen, töten’).
Šaltinis:
Lipp 2009a, 56–60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas