Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rai̇̃nas
Straipsnelis:
Žinoma, kad leksemos ‘margas, dryžuotas’ gali būti pamatuotos v. ‘pjauti, plėšyti’, plg. lie. rai̇̃nas ‘pilkas, dryžuotas’, rai̇̃mas ‘margas’, rai̇̃bas ‘šlakuotas’, rai̇̃bti ‘blizgėti, mirgėti, marguoti, mirguliuoti’ < *rei- ‘pjauti, plėšyti’ [Pokorny I 859]; prasl. *rębrъjь ‘margas’ giminiškas *ro̧biti ‘kirsti’ [ЭССЯ I 74].
Šaltinis:
Горячева 1976 (1978), 58
Antraštė:
ráinas
Straipsnelis:
žr. raibas
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 194
Antraštė:
ráinas
Straipsnelis:
žr. ráibas
Šaltinis:
Ambrazas 2008, 34–35
Antraštė:
raĩnas
Straipsnelis:
žr. raibas
Šaltinis:
Hyllested 2009, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas