Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kúõgis
Straipsnelis:
žr. guogis
Šaltinis:
Klimavičius 1970, 57
Antraštė:
kúogis, kuõgis
Straipsnelis:
žr. guogis
Šaltinis:
Otrębski 1969b, 78

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas