Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kupčius
Reikšmė:
pirklys
Straipsnelis:
Ide. k. dauguma žodžių, reiškiančių ‘pirklys’, padaryti iš žodžių, reiškiančių ‘pirkti’ (lie. pirklys), ‘prekiauti’ (prekiautojas; la. tirguotajs : tirguot; č. obchodnik : obchoditi ir t. t.), ‘turgus’ (it. mercante : mercato ‘turgus’) ir pan. Lie. kupčius (anksčiau plačiai vartotas) < le. kupiec = s. sl. kupĭcĭ, č., r., kupec : s. sl. kupiti ir t. t. ‘pirkti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 822

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas