Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
líebas
Reikšmė:
plonas
Straipsnelis:
lē̆(i)- ‘dingti, mirti, mirtis’ (daugiausia Walde-Pokorny II, 387 t. t., Pokorny IEW 661 t. po lei- ‘įeiti, nuimti, dingti; liesas, liaunas’): su klaustuku gr. λιάζομαι ‘krisk, užleisk’, [58] λινό-σαρκος ‘švelnios mėsos’, λοιμός ‘epidemija, maras’ (ir kt., plg. Frisk); lo. lētum ‘mirtis’; išnykimas, sunaikinimas’ : […] pagal Wood KZ 45, 68, Walde-Pokorny II, 395 kaip lē-tom ‘silpnumas’ arba ‘griuvimas iš kojų’ prie šaknies *lē(i)- ‘atleisti…’ (P. 666), Walde-Hofmann I, 787 […]; v. airių lian (*lei-no-) ‘švelnus’ (?); v. v. a. lē̆n ‘šiltas, silpnas’ (ir kt.) (?), s. ang., s. saksų lēf ‘silpnas’ (*lēi-bho-; kaip antai:) lie. líebas ‘mager, dünn’, abliautinis láibas ‘zart, dünn, schlank’ (ir t. t., Pokorny IEW 662, Fraenkel LEW 329 po láibas); bažn. sl. libivъ, liběvъ ‘liesas, liaunas’, r. libívyj, libivój ‘silpnas’ ir t. t. (žr. Vasmer REW ), serb. linjati ‘dingti’ ir t. t.; leis-, lois-: germ. *laisiz ‘mažiau’, – s. ang. lœs, n. ang. less, s. saks. lés ‘t. p.’ ir t. t., s. v. a. lîso adv. ‘leniter’ (su v. v. a. lîse, n. v. a. leise); lie. líesas, la. liẽss ‘liesas’, lie. líesti, liesė́ti ir lýsti; la. liest ‘liesėti’, lie. laisìnti, lysìnti ‘liesinti’.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 57–58
Antraštė:
líebas
Reikšmė:
lieknas
Straipsnelis:
žr. lebeda
Šaltinis:
Merlingen 1978, 48
Antraštė:
líebas
Reikšmė:
słaby, chorowitej budowy ciała; szczupły, chudy; smukły, zgrabny
Straipsnelis:
[Aptariama semantinė būdvardžių motyvacija slavų kalbose.] Su lie. líebas ‘słaby, chorowitej budowy ciała’, ‘szczupły, chudy’, ‘smukły, zgrabny’ yra susijęs nedaug pėdsakų turintis prasl. libъjь (plg. s. le. luby ‘gracilis’, kašubų lëbi ‘nadmiernie wysoki, słabowity’, s. čekų libí ir kt.).
Šaltinis:
Jakubowicz 2003, 412
Antraštė:
líebas
Straipsnelis:
žr. laibas
Šaltinis:
Hyllested 2009, 204
Antraštė:
liebas
Straipsnelis:
žr. laibas
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas