Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lúšỹs
Straipsnelis:
Pr. luysis „lūšis“, plg. su lie. lúšỹs, s. v. a. luhs, v. air. lug, gr. λύγξ, λύγκος m., arm. lusan, su r- slavų kalbų r. rysь „t. p.“
Šaltinis:
Euler 1985b, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas