Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mir̃šti
Reikšmė:
vergessen
Straipsnelis:
Arm. moṙanam, aor. moṙac̣ay ‘užmiršti’. [Lit.: Hübschmann AG, I, 475; Walde Pokorny II, 279; Meillet Esquisse², 40; Pokorny IEW, 737 t.; Adjarian] [...]. Šis įdomus (kažką dvasiška įvardijantis) žodis turi atitikmenis: s. i. mr̥ṣyate ‘užmiršta’, av. maršayati ‘pakelia, ištveria, atleidžia’, lie. mirštù, mirštaũ [miršaũ?], mir̃šti ‘vergessen’, maršas ‘das Vergessen’, maršùs ‘vergeßlich’, toch. AB märs- ‘užmiršti’ (Windekens, Lexique, 1941, 62). Germ. žodžius (go. marzjan ‘σκανδαλίζειν’ ir kt.), taip mano ir Feist, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache³, 348 prieš Walde-Pokorno nuomonę, reikia atskirti.
Šaltinis:
Solta 1960, 384

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas