Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pastùrgalis
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu- lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą ir, antra, naujus (bendrabaltiškus) bei atskiros kalbos) elementus, atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Iš kitų lie. kalbos ‘užpakalio’ pavadinimų įdomesni yra: 3. pastùr-galis ‘užpakalinė dalis, užpakalis’, sudarytas iš pãst-uras ir gãlas, plg. pi̇̀rm-galis : pi̇̀rmas. Greta pãst-uras (dabar tik pãst-aras) yra paliudytas s. lie. pãst-eras (iš Prūsijos). Pastarasis vedinys, atrodo, yra identiškas lo. posteru ‘vėlesnis, paskutinis’: post.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 223

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas