Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rangýti
Reikšmė:
krümmen
Straipsnelis:
žr. rengtis
Šaltinis:
Seebold 1970, 569–570
Antraštė:
rangýti
Straipsnelis:
[Aptariamas reikšmės / kreivą daryti / kitimas į ‘vogti’] Prūsų kalboje vogti reiškia rānctwei (Ench.) [...], ranguns, m. būt. l. v. dalyvio sg. nom. (Ench.) van Wijko įtikinamai susietas su ide. wreng-, wrong- ‘sukti’ [207] ir su baltų veiksmažodžiais kaip lie. rangýti ‘steife Dinge krümmen, in Ringe legen’, sangr. rangýtis ‘sich krümmen (wie ein Wurm), sich (schlangenartig) winden’, s. ang. wrencan ‘lenkti, sukti, rodyti triukus’, s. v. a. renken ‘sukamai traukti’. Kaip tolesnę svarbią semant. paralelę van Wijkas nurodo pranc. détourner ‘(iš apačios) primušti, (pa)šalinti’ ir v. a. entwenden ‘vogti’, prie kurio aš pridurčiau šia reikšme retą v. wenden ‘pavogti, (pa)grobti’ (DW 14, 1, 1, 1175) [...].
Šaltinis:
Hinze 1991, 206 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas