Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
réižtis
Straipsnelis:
Gr. ῥῖγος neutr. ‘speigas’ […]. Pora ἔρρῑγα ‘drebantis’ – ῥῖγος panaši į γέγηθα – γῆθος ir t.t. Ši grupė – akivaizdžiai sena – turi atitikmenį tik lo. k., tačiau šis atitikmuo yra aiškus: atstatoma ide. *srīg-. Kiti sugretinimai su baltų kalbomis tokie kap lie. réižtis ‘išsitiesti’ yra labai abejotini, plg. Pokorny 1004.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 973

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas