Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skrem̃tis
Reikšmė:
eiti, vilktis
Straipsnelis:
[Aptariami bl. Cē̆m tipo veiksmažodžiai]. Grynai tarminiais imitatyviniais forminiais laikytini skrem̃tis ‘eiti, vilktis’ LKŽ 12, 1051.
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 212

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas