Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vidùs
Straipsnelis:
Bendraide. žodis ‘našlė’ (s. i. vidhávā, av. vaδu, viδava, lo. vidua, air. fedb, go. widuwō, s. sl. vъdova) < *u̯idh- ‘(at)skirti’ < *u̯ídheə̯₁. Tolimesni šia šaknimi pamatuoti žodžiai, juos geriau ištyrus, turi būti išbraukti³ [³ (…) lie. vidùs ‘vidurys, Mitte’ nelaikytinas susijęs (taip – E. Fraenkel 1238) su *u̯idh- šaknies žodžiais].
Šaltinis:
Mayrhofer 1968, 103
Antraštė:
vidùs
Straipsnelis:
widus E. 508 ‘Naht (im Stiefel)’; Bernekeris Pr. Spr. 331 ir kt. pr. žodį sieja su lie. vidùs bei s. i. vidhyati ‘durchbohrt’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 337
Antraštė:
vidùs
Reikšmė:
Inners
Straipsnelis:
Esama akivaizdžių semantinių paralelių tarp lie. vidùs ‘Inners’, vidurỹs ‘Mitte’, la. vidus ‘Inners, Mitte’: s. isl. viðr ‘Wald, Baum, Holz’, s. ang. widu ‘wood’, s. v. a. witu ‘t. p.’ (Fraenkel 1962–65, 425)
Šaltinis:
Blažek 2001b 44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas