Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šakaraĩlis
Reikšmė:
šakotas
Straipsnelis:
Lie. šakaraĩlis ‘šakotas’ KlvrŽ (LKŽ XIV 404) – išvestinės iš *-lo- kilusios priesagos darinys. Būdvardis šakar̃nas ‘kiaulingas’, šakar̃nis, šakarnùs ‘šakotas’ gali rodyti daiktavardžio *šakar- buvimą (Ambrazas 2004a, 6).
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas