Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drãvis (drẽvis)
Straipsnelis:
Briukneris (Brückner A. Litu-slavische Studien. I.) la. drava (comm.), dreve (dial.), lie. drãvis (drẽvis) laiko skoliniais iš br. дороб. Bl. žodžiai nei formaliai, nei savo reikšme negali būti gretinami su br. дороб. [1 išnaša: Prisiminkime, kad drava (lie. drãvis), tiesą sakant – tai bičių apgyventas drevėtas medis; be to, dar ir dabar la. kalboje avilys (пасека) vadinamas tiesiog kùoks, kùociņš, kùocis (t. y. medis, medelis). Labai tikėtina, kad drava, lie. drãvis siejasi su šaknimi dru- ar dreu- (skr. dru-, bž. sl. дръва, дръколь, gr. δρῦς, δρῦτομος, go. triu), plg. Fick Wrtb.⁴ I 68.
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas