Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klausìngas
Reikšmė:
kas gerai girdi, paklusnus
Straipsnelis:
Pr. klausīwings ‘nuodėmklausys’ sudarytas su priesagomis -īv- ir -ing- bei šaknies *klaus-. Plg. lie. klausìngas ‘kas gerai girdi’, ‘paklusnus’ (LKŽ V, 980), la. klàusîgs, klaũsîgs (ME II, 216, EH I, 611). Brükneris, KZ 1911, XLIV, 334, pr. klausīwings laiko polonizmu (kalke), plg. le. słuchanie ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 54

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas