Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krỹksmas
Straipsnelis:
Iš lie. krỹksmas, atsiradusio iš lie krỹkti, galima atstatyti lie. *kryk(s)muõ (*kryk(s)meñs), kurį galima laikyti atitikmeniu lo. crīmen (< *krīksmen), nors J. Perro laikosi A. Ernout ir A. Meillet etimologijos lo. crīmen kildinti iš cernō.
Šaltinis:
Откупщиков 1967b, 125

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas