Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kuodúoti
Reikšmė:
mušti, pešti už plaukų; didžiuotis
Straipsnelis:
žr. kuodelis
Šaltinis:
Откупщиков 1984 (1986)a, 96–99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas