Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
našláitis
Straipsnelis:
nek̑- ‘dingti, mirti, žūti’ [...] (Walde Pokorny II, 326, Pokorny IEW 762) : s. i. naśyasti, naśati ‘dingsta, nyksta’, nāśáyati ‘naikina’, av. nasyeiti ‘nuksta’, nasu- ‘lavonas, maita’ ir t. t.; gr. νέκες· νεκροί Hes., νέκυς, νεκρός ‘lavonas’, νε̃καρ ‘suglebimas, mirties miegas’; lo. necō ‘žudau’, nex ‘mirtis, žudynės’ (ir t. t.), bret. neigen ‘žudyti’ (ir t. t.); s. isl. Nagl-far ‘mirties laivas’; pagal Būgą (Fraenkel 486) čia priklauso ir lie. našlỹs ‘Witwer’, našlė ‘Witwe’, našláitis, f. -tė ‘Waise (nkind)’ ir t. t. kaip išnykusio būdvardžio *našlas ‘miręs’, „iš čia iš seno ‘priklausąs mirusiajam’“ [‘mirusiojo giminė’].
Šaltinis:
Merlingen 1978, 83

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas