Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prãkartas
Reikšmė:
ėdžios, lovys
Straipsnelis:
žr. karklas
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 133
Antraštė:
prãkartas
Reikšmė:
‘ėdžios’ ‘išskobtas lovys’
Straipsnelis:
žr. karstas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 212
Antraštė:
prãkartas
Reikšmė:
ėdžios (krippe)
Straipsnelis:
Pracartis E. 230 ‘lovys, gelda, Trog’: lie. prãkartas, apie tai Walde Vrgl. Wrtb. II 579.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 289

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas