Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rãgutės
Straipsnelis:
La. ragutas ‘rogės’ plg. su lie. rãgutės, užfiksuotu jau XVII a. K. Sirvydo antrajame žodyne (plg. Pakalka 1977, 833; 1979, 495). Priesaga -ut- išriedėjo iš determinatyvo *-t-, matyt, iš heteroklitinio linksniavimo liekanos (Ambrazas 2000, 103t. ir lit.). Dar žr. rõgės.
Šaltinis:
Ambrazas 2010b, 106–107

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas