Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sėdẽklė
Straipsnelis:
[Analizuojamas Trubačiovo „Ремесл. терминол. в слав. языках“ 1966 slavų terminų lyginimas su lotynų k.] Prasl. *sě (s.-kr. sidalica, ukr. cígabka) ‘audėjo sėdynė’ – lo. sediculim. Lo. žodis neturi terminologinės reikšmės – kaip kad lie. sėdẽklė; jis sudarytas su mažybiniu sufiksu (deminutyvas iš sēdēs) – skirtingai nuo baltų-slavų -kl- : -dl-.
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas