Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skùduras
Straipsnelis:
Lie. skùduras, skaudrùs ‘staigus, grubus’, la. skaudrs, ‘aštrus, nemalonus, šiurkštus’ atliepia ž. luž. šudry (pl.) ‘skudurai, skurliai’, slovk. šudrovat’i ‘kepti, plėšti’, le. trm. szudrać się ‘kasytis, ropštis, kabarotis’, bulg. trm. шygpа ‘skurlys, skutas’. Bl. formos (jos su s-mobile) remiasi lie. kiùstų, kiundù, kiudaũ < ide. (s)keu- ‘pjauti, gremžti, draskyti’ + išplėstukas -d- [42]. Lie. skiáutė ‘lopas, nuokirpa’, skiauterė, -eris ‘gaidžio skiauterė’, skùtas ‘skurbys’, la. skuotitiês ‘lukštentis, gliaudytis’ < ide. (s)keu + -t- [Fraenkel 798, 823–824, 261, 804; Pokorny 954]. Dar plg.: gr. ξύω ‘gramdyti, draskyti’, s. i. kṣṇauti ‘aštrinti, galąsti’.
Šaltinis:
Куркина 1978 (1980), 42–43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas