Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
velė́na
Straipsnelis:
žr. valas
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 384
Antraštė:
velė́na
Straipsnelis:
[Aptariamos baltų-slavų izoleksos iš žemdirbystės sferos.] Štirijoje paliudyto posakio na velno sejati ‘первый раз сеять на раскорчеванном месте’ pirminė semantika ir jo priklausomybė archajiškos žemdirbystės terminams išryškėja remiantis baltų kalbų atitikmenimis, plg. lie. velė́na, velėnỹnė, velėnúoti, la. vȩlȩna, kurių ištakos: ide. *u̯el- ‘драть, ломать, царапать, ранить’, plg. lo. vellere, go. wilwan ir kt. (Куркина 2000 [in Балто-славянские исследованиа XIV]: 17–20).
Šaltinis:
Куркина 2006, 160
Antraštė:
velė́na
Reikšmė:
дерн, дернина, вырезанный кусок земли
Straipsnelis:
žr. svilti
Šaltinis:
Куркина 1998-1999 (2000), 17—20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas