Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bumbulis
Straipsnelis:
Elementarios, paprastos paralelės yra arm. pʿampʿušt ‘šlapimo pūslė’ tyrimo atveju. [Lit.:] Persson Beiträge 268; Walde Pokorny 107 t. t. Sietini gr. πομρóς ‘pūslė nuo nudegimo’, πομρóλυξ ‘t. p.’, lie. bumbulis ‘Wasserblase’, s.-kr. bubùljica ‘pūslė’. Arm. žodžiui tipiška yra reduplikacija su a-/u- vokalizmu; plg. Meillet, MSL 10, 280.
Šaltinis:
Solta 1960, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas