Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
giegals
Reikšmė:
Taucher, naras
Straipsnelis:
žr. gaigalas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 218
Antraštė:
giegals
Straipsnelis:
žr. gegalas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 187–189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas