Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
jaukìnti
Reikšmė:
to domesticate
Straipsnelis:
[Aptariama ide. dvibalsio *eu raida baltų ir slavų kalbose, veikiausiai *eu > *ou̯/V, *i̯ou/C. Prūsų kalbos duomenys patvirtina *eu > *ou̯/V, bet *eu > *i̯ou/C vyko tik katekizmų, o ne Elbingo žodynėlio kalboje. Pvz.:] pr. iaukint ‘to train’ (K) : lie. jaukìnti ‘to domesticate’, s. sl. učiti ‘to teach’. Baltų formos gali būti denominatyvinės kilmės, plg. lie. jaukùs ‘tame’. j- veikiausiai kilo iš pamatinio laipsnio *h₁euk-.
Šaltinis:
Derksen 2010, 39
Antraštė:
jaukìnti
Reikšmė:
to tame
Straipsnelis:
žr. junkti
Šaltinis:
Young 2006b, 238

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas