Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kniaũstis
Straipsnelis:
Lie. kniaũstis gali būti iš *kniau-t-s-, plg. kniaũ-t-ėsi. Tai paaiškintų *s > š po *i nebuvimą.
Šaltinis:
Hamp 1967b, 9
Antraštė:
kniaũstis
Straipsnelis:
Lie. kniaũstis (kniaũsėsi) ‘herumwühlen, sich vergraben’, la. klausîtiês ‘knibbern, knabbern’ : gr. κνύειν ‘kratzen, reiben’.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 124

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas