Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kniáuti
Reikšmė:
kniaukti
Straipsnelis:
Baltarusių šnektose esama nemažai atvejų, kai lituanizmų iau yra išvirtęs я/е: br. lituanizmas кня́ваць ‘kniaukti’ yra kilęs iš lie. kniáuti ‘kniaukti’ (> княўць), tik jo šaknies dvibalsis -яy̆ nėra suvienbalsėjęs, княўць toliau baltarusėjant, papildomai buvo apibendrinta nauja priesaga -аць: (княў + аць) > кня́ваць.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas