Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rankóvė
Straipsnelis:
Baltų-slavų žodžių darybos izoglosų gana gausu ir jos gerai žinomos. Ypač įdomūs atvejai, kai visas „pluoštas“ žodžių darybos izoglosų persipina su ta ar kita leksikos izoglosa. Pvz.: Lie. rankà – s. r. рука Lie. rankóvė – s. r. рукавъ Lie. api̇̀rankė La. ap-rùoce – s. r. об-ручь ‘кольцо, браслет’ la. ruôcis ‘рукоятка, ручка’ – slov. róč, s. r. ручь-ка ‘t. p.’ [...] [14] Panašaus pobūdžio „kompleksinės“ izoglosos ypač dažnos kalbose, susijusiose artimiausios giminystės ryšiais [14].
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 13–14
Antraštė:
rankóvė
Straipsnelis:
žr. siuvikis
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas