Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kregždė̃
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamam veiksmažodiniam kamienui *k̑leu- ‘klausyti’ ir su juo siejamai šakniai *kel- ‘rėkti, šaukti, skambėti’ priklauso ir šaknis *ker- kaip šių tęsinys. Iš jos yra kilę: č. krákorati ‘kudakuoti’, la. ķerc??u, ķert ‘kudakuoti, triukšmauti’, lo. corvus ‘varnas’, toch. B kranko ‘gaidys’, lie. kregždė̃, ags. hringan ‘skambėti, dundėti, belsti’ ir kt.
Šaltinis:
Варбот 1962, 67

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas