Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paníedėtas
Straipsnelis:
[Neaišku, ar veiksmažodžiai su antriniu kamienu *-- turėjo šaknies abliautą baltų-slavų kalbose:] S. lie. pa-níedėtas ‘scorned, humiliated’ : la. nîdêt, -u ‘hate’. La. nîdêt (vietoj *niêdêt) galėjo perimti savo vokalizmą iš inchoatyvo sta-prezenso nîst, ‑stu.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2008b, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas