Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
parduoti
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘parduoti’, kilmės požiūriu gali būti skirstomi į dvi pagrindines grupes: 1) žodžius, kurie siejami su sąvoka ‘prekyba’, ‘kaina’, ‘turgus’; 2) žodžiai, kurie siejami su sąvoka ‘duoti’ (semantinė raida: ‘duoti’ → ‘duoti prekyboje’ → ‘parduoti’). Lie. parduoti, la. pārduot, s. sl., s.-kr., č. prodati, le. przedać, r. продоть, visi sudėtiniai žodžiai iš ‘duoti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 818
Antraštė:
pardúoti
Straipsnelis:
Pr. perdauns 45, 26‘pardavėjas’: lie. pardúoti, le. przedać.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 276
Antraštė:
pardúoti
Reikšmė:
sprzeda(wa)ć
Straipsnelis:
žr. parda
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas