Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
seĩti (seĩna)
Reikšmė:
sektis
Straipsnelis:
Lie. seĩti (seĩna) ‘sektis, (pa)vykti’ nėra eĩti sangrąžinė es. l. 3 as. forma, o kitas žodis, kilme susijęs su eĩti(s). Dar plg. priešdėlių vedinius atseĩti, nuseĩti, paseĩti, būdingus rytų aukštaičiams, kurie yra sangrąžinės formos, turinčios morfeminio skaidymo naują suvokimą, kai s priskiriama pamatinio veiksmažodžio šakniai: at-seĩna, nu-seĩna, pa-seĩna, kas leidžia pavartoti savotišką atgalinį darinį ir nepriešdėlinį seĩna. Lie. seĩti nepriskirtinas lie. (su)eĩti lizdui, nes sueĩti nevartojamas reikšme ‘sektis’ ir abejotina, kad seĩna galėtų atsirasti iš sueĩna, ką yra pastebėjęs Endzelynas (DI III 2 583).
Šaltinis:
Urbutis 2000a, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas