Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skider̃lis
Reikšmė:
skeveldra, atskala, atplaiša
Straipsnelis:
žr. skydas
Šaltinis:
Karaliūnas 1995b, 30–33

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas