Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skri̇̀bti
Straipsnelis:
žr. skrabėti
Šaltinis:
Безлай 1977, 17
Antraštė:
skri̇̀bti
Straipsnelis:
Sl. *(s)kripati, *skripъ grupės vksm. visų etimologų laikomi garsiažodinės kilmės. Mums rodo, kad Zupitzos (Zupitza E. Die germ. Gutturale. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1896, 126) hipotezė, jog sl. *skripati yra giminiški s. isl. hrīfa ‘driksti’ ir kt. bei toliau su ide. lizdu *(s)ker- ‘pjauti’ patvirtinama sl. kalbų duomenimis [16]...[17]...[18]...[19]. Remdamiesi lie. leksema skri̇̀bti ‘išdžiūti, dvėsti’ (giminiška lie. skriẽbti ‘brėžti’ ir toliau lo. scrībo Fraenkel 816), r. скрипеть ‘vargiai gyventi, vos sudurti galą su galu’ taip pat galime sieti su senąja ide. lizdo *(s)ker- > *skrei- (> sl. *skripati) ‘pjauti’ semantika.
Šaltinis:
Варбот 1981 (1983), 16–20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas