Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smaigas
Straipsnelis:
Go. -ia- kam. (nom. *mekeis) žodžio meki reikšmė „kardas“ abejonių nekelia [plg. germ. kalbų atitikmenis: s. ang. mēce, s. isl. mǣker „kardas“; be to, plg. sl. mečь [r. мечь, sr. mač „t. p.“]), tačiau jo etimol. neaiški. Ankstesni bandymai go. meki sieti su lo. macto „slay sacrificially“, lie. smaigas „pole“, ind. mēkhalā „juosta, diržas“ yra perdėm abejotini, nes šis žodis esąs migruojantis terminas. Iš kur jis kils? Mano nuomone, žodis, reiškiantis „kardas“ į germ. kalbas bus patekęs iš Irano.
Šaltinis:
Szemerényi 1979, 110
Antraštė:
smaĩgas
Reikšmė:
plona kartis
Straipsnelis:
žr. smaigus
Šaltinis:
Vanags 1994, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas