Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
telias
Straipsnelis:
[Aptariami patino ir nesubrendusio jaučio pavadinimai baltų kalbose.] Lie. trm. tẽlias, la. tel̡š ‘veršis’ turi atitikmenis slavų kalbose: s. sl. telĭcĭ, bažn. sl. telę, s. r. telja, r. telënok, le. cielę ir kt. Neaišku, ar tai yra skolinys iš slavų kalbų arba yra paveldėtas žodis. [Toliau aptariama žodžių bùlius, tẽlias, jáutis ir ver̃šis distribucija s. lie. tekstuose ir tarmėse.]
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 2002, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas