Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
velỹs
Straipsnelis:
Galima luv. Iir hier.-het. *u̯ala- ‘mirę’ neabejojant kildinti iš ide. Tai patvirtintų visai tikslūs atitikmenys su germ. *wala-, iš kurio kilę s. isl. valr ‘lavonas mūšio lauke’, val-hǫll ‘kritusių karių buveinė’, s. v. a. wal ‘mūšio laukas’, s. ang. wæl ‘pasilikusieji mūšio lauke’, ir kurių reikšmių dominantė yra ‘miręs’. Į germ. *wala- ir drauge į luv., hier.-het. *u̯ala- pirmine forma panašūs toch. A wäl ‘mirti’, lie. velỹs ir iš pelasgų kalbos paimtas gr. ἀλίβαντες·οἱ νεκροί. Nors ir luv., ir hier.-het. kalbose ide *e aiškiai duoda a, turint galvoje germ. *wala- ir pelasgų ἀλίβαντες vis dėlto derėtų vertinti ide [88] *u̯ol(o)- kaip pirminę formą.
Šaltinis:
Windekens 1961, 87–88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas