Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
àmelis
Reikšmė:
vėpla
Straipsnelis:
-(i)a- kamienių bendrosios giminės galūnės ir priesaginių vedinių, žyminčių menkinamosios reikšmės nomina agentis, palyginti negausu, pvz.: àmelis ‘vėpla, žioplys užaušėlis’ (< vok. Hammel ‘avinas’).
Šaltinis:
Grinaveckienė 1980, 83

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas