Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
der̃klė
Reikšmė:
nepadoriai apsitaisiusi moteriškė
Straipsnelis:
Iš šaknies *der- ‘lupti (odą), plėšti’ palikuonių lie. kalboje (plg. lie. dìrti ir t. t.) čia tiktų prisiminti [...] der̃klė ‘nepadoriai apsitaisiusi moteriškė’.
Šaltinis:
Urbutis 1989c, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas