Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dignitorstva
Reikšmė:
rangas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas dignitorstva ‘rangas’ < iš br. ди(к)гнитарство (дыкгнитарство), o ne tik iš le. dygnitarstwo, kaip rašo P. Skardžius.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas